Welkom
OP DE WEBSITE VAN MAATSCHAP JANSE. OMDAT WIJ HET ALS AGRARISCH BEDRIJF STEEDS BELANGRIJKER VINDEN OM U TE INFORMEREN WAT WIJ DOEN HOPEN WIJ MIDDELS DEZE WEBSITE U EEN KIJKJE TE GEVEN OP ONS BEDRIJF.
Teelt
ONZE TEELT RICHT ZICH VOORNAMELIJK OP AARDAPPELEN, UIEN, GRANEN, SUIKERBIETEN en BLAUWMAANZAAD.
Natuurbeheer
ONZE BEDRIJFSVOERING VINDT VOOR HET GROOTSTE GEDEELTE BUITEN PLAATS EN GRENST AAN DE BIESBOSCH. WIJ PROBEREN DAAROM MET ONZE WERKZAAMHEDEN REKENING TE HOUDEN MET DE NATUUR.

ACTUEEL NIEUWS

Onze Teelt

Op ons bedrijf telen we diverse gewassen. Per jaar is dat wel eens verschillend. De gewassen die elk jaar weer terug komen op het bedrijf zijn: aardappelen, uien , suikerbieten en granen.
Wij stellen ons graag even voor

Wij stellen ons graag even voor

 

Het bedrijf vind zijn oorsprong in de Biesbosch. Toen in 2000 Het Kabinet besloot de Noordwaard waar ons bedrijf gevestigd was, In het kader van Ruimte voor de Rivier onder water te zetten. Betekende dit voor ons bedrijf daar het einde. Na onderhandelingen met Rijkswaterstaat over het verplaatsen van ons bedrijf kwamen we na enkele jaren zoeken uit bij Polder-Jannezand eigendom toen van verzekeraar AMEV. In de Jaren daarna zijn we gestart met het bouwen van ons nieuwe bedrijf. Dit resulteerde in een bewaarloods van 2000 ton opslag en een machineberging. Ook zijn de bestaande woningen vervangen. Zijn alle percelen opnieuw gedraineerd en zijn we vandaag de dag nog steeds bezig om percelen te egaliseren en te verbeteren. Onze grond bestaat voornamelijk uit zware kleigrond. Het overgrote deel van de werkzaamheden die daar bij komen kijken doen we met ons eigen materiaal.