Het bedrijf vind zijn oorsprong in de Biesbosch. Toen in 2000 Het Kabinet besloot de Noordwaard waar ons bedrijf gevestigd was, In het kader van Ruimte voor de Rivier onder water te zetten. Betekende dit voor ons bedrijf daar het einde. Na onderhandelingen met Rijkswaterstaat over het verplaatsen van ons bedrijf kwamen we na enkele jaren zoeken uit bij Polder-Jannezand eigendom toen van verzekeraar AMEV. In de jaren daarna zijn we gestart met het bouwen van ons nieuwe bedrijf. Dit resulteerde in een bewaarloods van 2000 ton opslag en een machineberging. Ook zijn de bestaande woningen vervangen. Zijn alle percelen opnieuw gedraineerd en zijn we vandaag de dag nog steeds bezig om percelen te egaliseren en te verbeteren. Onze grond bestaat voornamelijk uit zware kleigrond. De gewassen die wij hierop telen zijn o.a. Aardappelen,Uien,Suikerbieten,granen,Blauwmaanzaad en conserven

Het overgrote deel van de werkzaamheden die daar bij komen kijken doen we met ons eigen materiaal.

Omdat wij als agrarisch bedrijf het steeds belangrijker vinden om u te informeren wat wij doen waarom en waarom wij iets doen hopen wij middels deze website een kijkje te geven in ons bedrijf. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bepaalde activiteiten en/of werkzaamheden. schroom dan niet om contact met ons op te nemen.