Natuur

Omdat onze bedrijfsvoering voor het grootste gedeelte buiten plaats vind en ons bedrijf grenst aan de biesbosch komen we tijdens […]

Blauwmaanzaad

Blauwmaanzaad is geen vaste teelt in ons bouwplan. Dit is een relatief kleine teelt in Nederland. De prijs word dan […]

Granen

We praten bij tarwe over wintergraan en zomergraan. Wintergraan word hoofdzakelijk gezaaid van oktober tot eind December en zomertarwe onder […]

Suikerbieten

Suikerbieten worden gezaaid in Maart/April afhankelijk van het weer. Net als in uien word het land van te voren bewerkt […]

Uien

Er zijn verschillende soorten Uien. Maar wij telen zaaiuien. De zaaiuien worden ergens in maart gezaaid. Eerst leggen we het […]

Aardappelen

Nadat de grond door grondbewerking is gereed gemaakt, worden de pootaardappelen in de grond gestopt. Voor een normale teelt worden […]