Er zijn verschillende soorten Uien. Maar wij telen zaaiuien.
De zaaiuien worden ergens in maart gezaaid. Eerst leggen we het zaaibed klaar met een vier meter rotorkopeg. De zaaiuien worden vervolgens gezaaid met een precisiezaaimachine. Er wordt 3,5 tot 4 eenheden per hectare gezaaid. Een eenheid komt overeen met 250.000 zaadjes. En er wordt een zaaidiepte van ongeveer 1,5 cm aangehouden.

Onkruidbestrijding en ziektebestrijding.
Vanaf zaai worden onkruiden in uien bestreden dit kan dmv een mechanische onkruidbestrijding zoals schoffelen. Aangevullend met een onkruidbestrijdingsmiddel. Later in het seizoen word er gestart met ziektebestrijding in uien. Uien zijn gevoelig voor meeldauw en bladvlekkenziekten.

Bemesting
Uien worden over het algemeen het gehele seizoen bemest met kunstmest. Voor opkomst word ere en startgift gegeven en gedurende het seizoen word er nog enkele malen een overbemesting toegediend. Bij gebreksverschijnselen kan er vloeibaar met de spuit bijgestuurd worden met bladvoeding.

Afzet.
Uien is in NL een grotendeels vrij product dat voor 95% ge-exporteerd word. Vanuit Afrika India Brazilie is veel vraag na de Nederlandse Ui vanwege z’n goede kwaliteit. Iets waar wij als NL-telers veel aandacht aan besteden. Omdat wij afhankelijk zijn van export in de uienteelt is het van cruciaal belang dat wij jaarlijks een topproduct afleveren. Gelukkig is het klimaat in NL uitermate geschikt voor uien en met de huidige kennis onder de telers kunnen wij jaarlijks een kwalitatief hoog product exporteren iets om als Telers en handel zeer trots op te zijn

Uien teelt